Autron s.r.o.    
Informace o firmě

Dopravně bezpečnostní zařízení - RSA s možností napájení z veřejného osvětlení.
realizace-semafor realizace-semafor realizace-semafor realizace-semafor

Servis semaforů zajišťuje společnost JTS CZ s.r.o.


    

Firma Autron byla založena v roce 1990 jako v.o.s. Záměrem zakládajících společníků bylo vyplnit mezeru v oblasti malé a střední automatizace používané zejména v tepelné technologii - plynové a olejové kotelny, vzduchotechniky a výměníkové stanice.

V roce 1990 vypsala FEA (Federální energetická agentura) soutěž a grant na vývoj prostředků pro regulaci kotelen a výměníkových stanic. Této soutěže se firma AUTRON již jako s.r.o. s úspěchem zúčastnila a získala grant, v rámci kterého byly vyvinuty regulátory RAK (řídící automat kotelny). Tyto regulátory tvoří nosný výrobní program firmy. Další náplní je programátorská činnost, poradenství v oblasti automatizace menších technologických celků a speciální elektronické výroby.

V rámci svých obchodních aktivit se firma a všichni její pracovníci snaží vycházet vstříc specifickým požadavkům zákazníků.

Po četných zkušenostech z provozu lze konstatovat, že neexistuje regulační problém, který by nebylo možné řešit pomocí výrobků firmy Autron.

Úspěšný a pro zákazníky důležitý je i způsob zajištění servisu formou smluvních organizací v celé České republice i na Slovensku.