Autron s.r.o.    
Poslední dokončené projekty
Praha Václavské náměstí, AREÁL MELANTRICH

Rekonstrukce celého objektu včetně vytápění. Hlavním zdrojem topení je kaskáda tří kotlů ORTAS 250NT, jeden slouží jako rezerva. Na kotelně byl instalován automat RAK A05 a vyrovnávací a dopouštěcí zařízení od firmy ETL EKOTHERM s řídící automatikou od naší firmy.

Opatovice nad Labem, STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA

Při rekonstrukci areálu bylo použito sedm automatů RAK A09 (ubytovny, koridory, tělocvična) a jeden automat RAK A06 (ubytovna). Automaty jsou propojeny přes komunikační kabel do velína.

Milence, ÚPRAVNA VODY

Pro řízení vytápění provozních budov byly použity tři řídící systémy RAK A07. Systémy zajišťují regulaci kotelny, dávkování a ekvitermní regulaci topných větví. Na dispečinku je monitorovací počítač s vizualizačním programem WinRAK. Realizaci projektu provedla firma EKOMARS sdružení Klatovy.

Praha, PRAŽSKÁ ENERGETIKA

Na Pražské energetice byl nahrazen původní řídící systém jednotkou RAK A05 pro řízení parní stanice. Regulovaná pára slouží pro teplovzdušné vytápění objektu, k ohřevu teplé užitkové vody a ústředního topení. Řídící systém je připojen na monitorovací počítač.

Nové Město pod Smrkem, Městská kotelna a výměníkové stanice

V roce 2000 byla automatizována plynová kotelna. Dnes je v Novém Městě pod Smrkem v provozu dalších 26 stanic.

Pálenice, Parní vyvíječ

Parní vyvíječ značky GASTRON z firmy PAVEL BÁČA - RAL s řídící automatikou firmy AUTRON.

Pardubice, Rodinný dům

Rekonstrukce rodinného domu v Pardubicích. Hlavním zdrojem topení je tepelné čerpadlo. Rekonstrukci topení provedla firma Elektroservis H&B Pardubice. Řídící systém Autron RAK A09.

Sklárny Kavalier, Votice

Ve sklárnách jsou nahrazeny původní řídící jednotky dvou vzduchotechnických zařízení a výměníkové stanice automaty RAK Autron. 2x RAK A05, 1x RAK A07.

 
Odchovna selat, Agropodnik Znojmo

K již instalovaným čtyřem automatům RAK A07 byl doplněn další RAK A07 pro ovládání podlahového topení a vzduchotechniky.

Sídliště Dívčí Hrady, Praha

Při rekonstrukci kotelny a domovních předávacích stanic bylo použito devět automatů RAK A09 (DPS) a jeden automat RAK A06. Celý komplet je napojen na řídící počítač dispečinku kotelny ČSSZ Praha.