Autron s.r.o.    
Vybrané aplikace automatů v síťovém provozu

Automaty jsou řízeny z dispečinku počítačem řady PC pomocí programu WinRAK, dodávaným firmou AUTRON. V některých aplikacích jsou automaty propojeny i s jinými systémy řízení. Napojení do sítí je realizováno pomocí datových kabelů, dále pomocí telefonních modemů, ojediněle i radiových modemů.

PŘÍBRAMSKÁ TEPLÁRENSKÁ

V roce 1996 - 2000 bylo uvedeno do provozu 41 automatů pro řízení horkovodních předávacích stanic a parních výměníkových stanic na sídlištích v Příbrami. Automaty jsou připojeny na sběrnici typu LONWORKS. Řízení sítě je realizováno z dispečinku teplárny Příbram systémem INTOUCH.

VOTICE

V roce 1998 byla uvedena do provozu síť automatů pro řízení horkovodních předávacích stanic na sídlišti ve Voticích z plynové kotelny o výkonu 4 MW, která je řízena rovněž automatem RAK. Řízení je zabezpečeno programem WINRAK na počítači PC umístěného v kotelně. V současné době je v systému zapojeno 23 stanic.

JABLONEC n/N - Divadlo

V roce 1997 byla uvedena do provozu horkovodní přípojka pro připojení městského divadla. Na této přípojce je instalováno 5 automatů RAK. Automaty jsou řízeny z dispečinku Jablonecké teplárenské společnosti.

TUŠIMICE

V roce 2000 byly instalovány a připojeny do sítě 3 automaty v administrativní budově elektrárny Tušimice. V následujícím roce pak další 3. V současné době je v provozu 8 automatů.

KLATOVY - Okresní úřad

V roce 2001 byly připojeny do sítě 3 automaty na Okresním úřadě v Klatovech. Jedná se o dvě vzduchotechnická zařízení a plynovou kotelnu.

PRAHA - Česká správa sociálního zabezpečení

V roce 2001 byly instalovány a do sítě připojeny 3 automaty na České správě sociálního zabezpečení. Monitorovací síť se rozšiřuje a od roku 2005 zahrnuje 9 řídících systémů .

PRAHA - ČSSZ, kotelna a bytové jednotky Dívčí hrady

V roce 2003 proběhla rekonstrukce kotelny a domovních předávacích stanic. Do provozu byla nasazena síť 10 automatů RAK. Monitorování sítě automatů probíhá z dispečinku ČSSZ přes modemové připojení. Při rekonstrukci kotelny a domovních předávacích stanic bylo použito devět automatů RAK A09 (DPS) a jeden automat RAK A06.

ZÁBŘEH

V roce 1996 - 1997 byly uvedeny do provozu dvě sítě v objektech SOU Zábřeh. Celkem je zde instalováno 14 automatů. Řízení je zabezpečeno programem WinRAK na počítačích řady PC. V jednom objektu řídí automat skupinu plynových zářičů.

MEZIMĚSTÍ

V roce 1999 byla uvedena do provozu síť 15 automatů RAK pro řízení horkovodních předávacích stanic a kotelny 3 MW na sídlišti v Meziměstí. Řízení je zabezpečeno programem WinRAK na počítači PC umístěném v kotelně.

JABLONEC n/N - Sportovní gymnázium

V roce 2000 byla uvedena do provozu síť 5 automatů RAK pro vytápění ve Sportovním gymnáziu Jablonec n. N. Řízení je zabezpečeno programem WinRAK na počítači PC umístěném ve sborovně.

KLATOVY - Nemocnice

Od roku 2000 jsou do monitorovací sítě postupně připojovány automaty RAK. V současné době je zapojeno celkem 12 automatů. Automaty slouží pro řízení horkovodních předávacích stanic. V roce 2005 byl do monitorovací sítě připojen automat pro řízení vzduchotechniky v nemocničním sále.

MILENCE - Úpravna vody

V roce 2004 byla uvedena do provozu síť v objektu úpravny vody Milence. Celkem jsou zde instalovány 3 automaty pro řízení kotelny, dávkování a ekvitermní regulace topných větví.

OPATOVICE NAD LABEM - STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA

Při rekonstrukci areálu v roce 2004 bylo do monitorovací sítě zapojena 8 automatů .