Autron s.r.o.    
Reference

Kompaktní řídící automaty RAK jsou určeny zejména pro řízení plynových (elektrických) kotelen, výměníkových stanic parních i horkovodních, vzduchotechnických zařízení a dalších technologií jako vodárny, skleníky, sklářské pece atd. V období 1991 - 2002 bylo nasazeno do provozu cca 2500 kusů automatů RAK v Čechách, na Slovensku, Ukrajině, v Rusku a Maďarsku. V České a Slovenské republice je vybudována síť servisních organizací. Seznam organizací je uveden v uživatelské příručce dodávané ke každému automatu. Automaty RAK je možno provozovat v autonomním provozu i v sítích. Provoz v síti zabezpečuje program WinRAK dodávaný firmou AUTRON. Automaty RAK lze propojit i s jinými systémy pomocí seriového komunikačního rozhraní.

Vybrané aplikace automatů

Vybrané aplikace automatů RAK zařazené do provozu v sítích


Stále si myslíte, že automaty RAK nejsou pro Vaši aplikaci dost dobré? Zeptejte se nás, který z automatů RAK by pro Vás byl nejlepší.