Autron s.r.o.    
Technologie

Automaty RAK jsou univerzální programovatelné automaty kompaktního provedení, určené zejména pro řízení technologických zařízení v průmyslu. S výhodou jsou využívany při automatizaci kotelen - zejména plynových, dále výměníkových stanic, chladírenských zařízení, při regulaci vzduchotechnických zařízení apod.

Struktura automatů RAK a jejich programové vybavení je určeno pro co nejšiřší rozsah aplikací.

Automat RAK je koncipovaný jako inteligentní rozvaděč. Zahrnuje v sobě jak kompletní logické řízení, tak i potřebné silové vybavení pro jednotlivé napájení akčních orgánů (servopohonů, čerpadel apod.). Tato konstrukce výrazně zjednodušuje projekci, montáž a oživení. Nedílnou součástí dodávky je i programové vybavení maximálně vstřícné pro projektanta i uživatele. Uživatel si může samostatně nastavovat celou řadu parametrů a tím být nezavislý na specializovaném servisním pracovišti. Programy lze snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům investorů, což je velmi výhodné zejména při zprovozňování složitějších systémů.

Přes 2 500 nasazených automatů RAK v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Ukrajině a Rusku dokumentuje širokou použitelnost automatů a spolehlivost jejich provozu.

Úspěšnost nasazení je podmíněna vybudováním rozsáhlé prodejní a servisní sítě pokrývající celé území ČR. Na Slovensku je prodej, montáž a servis zajištěn smluvním partnerem.