Autron s.r.o.    
Výrobky
RAK A05 V Největší z řady kompaktních automatů RAK. Aplikace tohoto automatu je vhodná v případě velmi rozsáhlých a složitých regulačních projektů s velkým počtem regulačních okruhů.
RAK A05 Základní typ pro řízení větších kotelen, výměníkových stanic a rozsáhlejších vzduchotechnických zařízení.
RAK A06 Střední třída kompaktních automatů RAK. Tento typ je využíván pro nejrůznější aplikace - střední kotelny, předávací stanice, vzduchotechniku.
RAK A07 R
RAK  A07
Kompaktní automaty RAK A07 R a RAK A07 jsou určeny přavážně pro menší aplikační celky nebo jako podružný systém některého většího automatu.
RAK A09 Malé kompaktní automaty určené pro rodinné domky a jim podobné aplikace. Vhodné i pro řízení kaskády kotlů a domovních předávacích stanic.
WinRAK Program WinRAK je určen k monitorování a ovládání řídících automatů RAK. Umožňuje komunikaci po LAN, USB, sériové lince nebo modemu. Je kompatibilní s Win7, Win8 (32/64-bit).
Snímač hladiny
(už se nevyrábí)
Snímač hladiny slouží ke snímání vodivých kapalin ve studních, jímkách, vrtech, nádržích, kotlích a expanzních nádobách nebo k doplňování hladiny na požadovanou mez.
Ke všem automatům RAK lze připojit telefonní nebo GSM hlásič pro dálkový dohled. Pro plnou kontrolu nad automatem lze využít komunikační rozhraní automatů napojené na aplikaci WinRAK. Nejčastěji se používá komunikace přes RS485 a LAN.