Autron s.r.o.    
RSA-01 : popis funkce

Stručný popis funkce semaforu řízeného radarem

dekorace

Na semaforu "trvale" svítí červená.
Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí povolenou rychlostí, přepne semafor normou předepsaným postupem na zelenou ještě dříve, než řidič musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě.
Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí rychlostí vyšší než je povolená, zůstane na semaforu svítit červená (pokud svítí), což donutí řidiče zpomalit a v případě výrazného překročení rychlosti zcela zastavit. Teprve poté dojde k přepnutí semaforu do zelené a uvolnění provozu.
Zařízení umí řešit jedoucí kolony (nezastaví ani nerozdělí jedoucí kolonu) i případné zablokování vozovky a její následné uvolnění.
Semafor je jednosměrný a neřeší příčné směry.

 


Prodej, záruční a pozáruční servis zpomalovacích semaforů zajišťuje společnost JTS CZ s.r.o.