Zpomalovací semafory

Z důvodu změny legislativy byla výroba zařízení RSA-01 a RSA-02 ukončena v roce 2013

Záruční a pozáruční servis zpomalovacích semaforů RSA 01/02 zajišťuje výhradně společnost JTS CZ s.r.o.

Dopravně bezpečnostní zařízení RSA 01/02 – chytrý semafor

Umístění jednotky RSA01 na stožáru.

Dokumentace ke stažení:

Stručný popis funkce zařízení RSA – semaforu řízeného radarem

Na semaforu „trvale“ svítí červená.
Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí povolenou rychlostí, přepne semafor normou předepsaným postupem na zelenou ještě dříve, než řidič musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě.
Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí rychlostí vyšší než je povolená, zůstane na semaforu svítit červená (pokud svítí), což donutí řidiče zpomalit a v případě výrazného překročení rychlosti zcela zastavit. Teprve poté dojde k přepnutí semaforu do zelené a uvolnění provozu.
Zařízení umí řešit jedoucí kolony (nezastaví ani nerozdělí jedoucí kolonu) i případné zablokování vozovky a její následné uvolnění.
Semafor je jednosměrný a neřeší příčné směry.

Zařízení je schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 217/2007-120-STSP/2