O nás

Kdo jsme

Jsme českým výrobcem kompaktních regulačních automatů, určených pro řízení tepelných procesů, kotelen, výměníkových stanic, vzduchotechnik, klimatizací, skleníků, bazénů a dalších aplikací v tepelné technice. Regulační automaty RAK a další zařízení vyráběná pod značkou Autron mezi roky 1990 a 2011 jsou produkty vývoje zaměstnanců původní firmy Autron s.r.o. Nová řada regulačních automatů D.RAK a další zařízení vyráběná pod značkou Autron po roce 2011 jsou produkty vývoje Ing. J. Palouše a Z. Motyčky. Veškerá výroba je realizována v kooperaci s českými firmami.

Od poloviny roku 2011 spolupracují Zdeněk Motyčka a Ing. Jiří Palouš jako fyzické osoby pod společnou značkou Autron.

Historie

Firma Autron byla založena v roce 1990 jako v.o.s. Záměrem zakládajících společníků bylo vyplnit mezeru v oblasti malé a střední automatizace používané zejména v tepelné technologii – plynové a olejové kotelny, vzduchotechniky a výměníkové stanice.

V roce 1990 vypsala FEA (Federální energetická agentura) soutěž a grant na vývoj prostředků pro regulaci kotelen a výměníkových stanic. Této soutěže se firma AUTRON již jako s.r.o. s úspěchem zúčastnila a získala grant, v rámci kterého byly vyvinuty regulátory RAK (řídící automat kotelny). Tyto regulátory tvořily nosný výrobní program firmy. Další náplní byla programátorská činnost, poradenství v oblasti automatizace menších technologických celků a speciální elektronické výroby.

V roce 2007 zahájila firma Autron po ročním vývoji a testování výrobu dopravně bezpečnostních zařízení RSA 01/02, tzv. chytrý semafor. Výroba a aplikace regulačních automatů spolu s výrobou zařízení RSA 01/02 běžela do poloviny roku 2011.

Zobrazit více

Současnost

V polovině roku 2011 převzali výrobu a servis regulačních automatů a ostatních výrobků dva bývalí zaměstnanci firmy Autron s.r.o. Zdeněk Motyčka a Ing. Jiří Palouš. Odkoupili od firmy dokumentaci, náhradní díly, výrobní přípravky a měřící techniku. Výroba regulačních automatů pod značkou Autron, zařízení VDZ pro firmu ETL-Ekotherm a zařízení RSA01/02 běžela dál tak, že zákazníci nepocítili změnu.


Září 2011: Zdeněk Motyčka a Ing. Jiří Palouš ještě nejsou majiteli firmy Autron, ale z důvodu kontinuity značky vystupují směrem k zákazníkům jako Autron. Vše bylo se svolením jednatele firmy p. R. Seimla.
Prosinec 2011: Byl zahájen vývoj nového typu zařízení VDZ pro firmu ETL-Ekotherm.
Srpen 2012: Vývoj nového typu zařízení VDZ byl úspěšně ukončen a do provozu byl nasazen nový typ VDZ_G.
Duben 2013: Z důvodu změny legislativy byla ukončena výroba dopravně bezpečnostních zařízení RSA 01/02. Po letech zajišťování servisu zařízení RSA01/02 se současný Autron (Zdeněk Motyčka a Ing. Jiří Palouš) rozhodl, že servis zařízení RSA 01/02 přenechá firmě se zkušenostmi s dopravními systémy.
Květen 2017: Došlo k dohodě s firmou JTS CZ s.r.o. o servisu dopravně bezpečnostních zařízení RSA 01/02 a v jejím rámci byly poskytnuty náhradní díly, servisní přípravky a dokumentace. Autron se zavázal zajišťovat opravy elektronické části zařízení RSA01/02 pro firmu JTS CZ s.r.o. Nadále běží výroba regulačních automatů řady RAK.
Červen 2017: Začal vývoj nové řady regulačních automatů řady D.RAK, která nahradí již konstrukčně zastaralé automaty RAK.
Prosinec 2018: Firmu Autron s.r.o. odkoupili Zdeněk Motyčka a Ing. Jiří Palouš od stávajících majitelů p. Radomíra Seimla a Ing. Maxe Hillebranda, ale nadále vystupují jako fyzické osoby pod společnou značkou Autron.
Květen 2019: Úspěšně byl ukončen vývoj nové řady regulačních automatů D.RAK a došlo k jeho prvnímu nasazení do testovacího provozu.
Září 2019: Byl nasazen první kus regulačního automatu D.RAK.
Rok 2020: Byl věnován vývoji nového typu zařízení VDZ. Ke konci roku byl vývoj úspěšné ukončen a firmě ETL-Ekotherm je dodáván nový typ pod označením VDZ_G20. V průběhu roku 2020 byl vylepšen hardware i software nové řady regulačních automatů D.RAK a spuštěna vylepšená verze internetové aplikace ERAK pro dálkovou správu a monitorování všech typů regulačních automatů Autron.
Únor 2021: Byla zahájena rekonstrukce internetových stránek Autron.
18.březen 2021: Byly spuštěny nové internetové stránky Autron.
Zobrazit více