AMoS – monitorovací systém

Systém pro lokální i vzdálenou správu

AutronMonitorSystem

AMoS je konfigurovatelná nadstavba regulačních automatů Autron, pomocí které lze moderním způsobem monitorovat a ovládat funkce regulačního automatu lokálně, nebo vzdáleně prostřednictvím internetu. Pomocí systému AMoS je možné vytvořit síť regulačních automatů vzájemě propojených komunikační linkou a všechny monitorovat a ovládat z jednoho místa, z jedné aplikace. Systém AMoS je flexibilní a proto je možné vhodnou konfigurací vyhovět téměř všem požadavkům zákazníka.

Konfigurace systému AMoS

AMoS – 1D

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje propojení jednoho regulačního automatu Autron s PC, na kterém je spuštěn program WinDrak-L. To dá uživateli možnost ovládat funkce a monitorovat stav regulačního automatu (regulované technologie) lokálně na svém PC nebo notebooku – tzv. dispečink. Na monitorovací obrazovce je graficky znázorněna regulovaná technologie.

Komponenty systému

Interface USB485
DraCom – volitelně
WinDrak-L – aplikace na PC
PC s OS Windows 10, 8, 7

AmoS – 1E

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje přímé připojení jednoho regulačního automatu Autron k internetu. Po registraci regulačního automatu v systému ERAK lze funkci automatu (regulované technologie) monitorovat na libovolném zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem. Na monitorovací obrazovce je graficky znázorněna regulovaná technologie.

Komponenty systému

ModuLAN – komunikační modul pro regulační automat D.RAK
LAN kabel na připojení k internetu
Registrace v systému ERAK
Libovolné zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem

AMoS – 1DE

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje propojení jednoho regulačního automatu Autron s PC, na kterém je spuštěn program WinDrak-S připojený k internetu. Po registraci regulačního automatu v systému ERAK, lze funkci automatu (regulované technologie) monitorovat na libovolném zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem. Zároveň to dá uživateli možnost ovládat funkce a monitorovat stav regulačního automatu (regulované technologie) lokálně na svém PC nebo notebooku – tzv. dispečink. Na monitorovací obrazovce je graficky znázorněna regulovaná technologie.

Komponenty systému

Interface USB485
DraCom – volitelně
WinDrak-S – aplikace na PC
PC s OS Windows 10, 8, 7
LAN kabel na připojení k internetu
Registrace v systému ERAK
Libovolné zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem

AMoS – SD

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje propojení dvou a více regulačních automatů Autron s PC, na kterém je spuštěn program WinDrak-L. To dá uživateli možnost ovládat funkce a monitorovat stavy regulačních automatů (regulovaných technologií) lokálně na PC nebo notebooku – tzv. dispečink. Každý automat má vlastní monitorovací obrazovku s graficky znázorněnou regulovanou technologií.

Komponenty systému

Interface USB485
DraCom – volitelně
WinDrak-L – aplikace na PC
PC s OS Windows 10, 8, 7

AMoS – SE

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje přímé připojení dvou a více regulačních automatů Autron k internetu. Po registraci regulačních automatů v systému ERAK, lze funkci automatů (regulovaných technologií) monitorovat na libovolném zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem. Každý automat má vlastní monitorovací obrazovku s graficky znázorněnou regulovanou technologií.

Komponenty systému

ModuLAN – komunikační modul pro regulační automat D.RAK (pro každý automat)
LAN kabely na připojení k internetu
Registrace v systému ERAK
Libovolné zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem

AMoS – SDE

Tato konfigurace monitorovacího systému umožňuje přímé propojení dvou a více regulačních automatů Autron s PC, na kterém je spuštěn program WinDrak-S připojený k internetu. Po registraci regulačních automatů v systému ERAK, lze funkce automatů (regulovaných technologií) monitorovat na libovolném zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem. Zároveň to dá uživateli možnost ovládat funkce a monitorovat stav regulačních automatů (regulovaných technologií) lokálně na PC nebo notebooku – tzv. dispečink. Každý automat má vlastní monitorovací obrazovku s graficky znázorněnou regulovanou technologií.

Komponenty systému

Interface USB485
DraCom – volitelně
WinDrak-S – aplikace na PC
PC s OS Windows 10, 8, 7
LAN kabel na připojení k internetu
Registrace v systému ERAK
Libovolné zařízení s přístupem k internetu s moderním internetovým prohlížečem

Komponenty systému AMoS

DraCom

Komunikační modul Autron DraCom je univerzální HW/SW interface pro převod fyzických vrstev komunikačních linek a zároveň komunikačních protokolů propojovaných zařízení. DraCom disponuje velkým paměťovým prostorem pro ukládání historie dat komunikace.

AMoS server

Malý kompaktní PC s komunikačním rozhraním LAN, 2x USB, WiFi, HDMI s OS Windows 10 a serverovou aplikací WinDrak-S.

Monitor

Dotykový monitor s úhlopříčkou 24″ a rozlišením Full HD 1920×1080, volitelně VESA úchyt na stěnu.

Interface USB485

Převodník komunikačního rozhraní standardu RS 485 na komunikační rozhraní USB do PC.

ModuLAN

Modul rozšiřující komunikační rozhraní regulačních automatů D.RAK o přímé připojení k internetu.

WinDrak-L

Aplikace na PC pro systémy Windows 10, 8, 7. Je to aplikace pro lokální komunikaci s regulačními automaty Autron. S její pomocí lze vytvořit tzv. dispečink (dispečerské pracoviště) na libovolném PC zákazníka k tomu účelu určeném. Jediným požadavkem na HW je jeden volný port USB.

WinDrak-S

Aplikace na PC pro systémy Windows 10, 8, 7. Na rozdíl od verze WinRAK-L navíc ještě zprostředkovává komunikaci s internetovou aplikací ERAK.

ERAK

Internetová aplikace, běžící na serveru Autron, která zpracovává data z připojených regulačních automatů a zpřístupňuje je uživateli. Každý automat má v aplikaci ERAK webovou stránku, na které je schematicky zobrazena technologie s aktuálními údaji a stránku pro zobrazení historických dat formou grafu.